thể loại: Chống ngày Valentine

Danh sách tẩy chay Lễ Tuần 2018

tuần Anti-Valentine: Chắc chắn rồi, chúng tôi đã có ngày Anti-Valentine, sự thật là, Tuần Anti-Valentine. Chúng tôi có bây giờ 7 ngày sớm hơn và 7 ngày sau khi ngày Valentine. Tuần Anti-Valentine bắt đầu từ ngày 15 tháng hai với Slap ngày và kết thúc vào ngày 21 tháng hai với Break-up ngày. Vì thế, đối với những người đã có một Ngày Valentine khó chịu và không thể […]

Ngày lễ tình nhân © 2018 Frontier Theme