ការកើនឡើងសម្រង់ក្នុងភាសាមារាធិទិវា

Valentines day is for the lovers of all over the world.Mostly people in this world do not know english they know their local language only that is why our site is providing Happy Valentines day Quotes 2018 in all language like in this post you will get many ការកើនឡើងសម្រង់ក្នុងភាសាមារាធិទិវា.Marathi is very famous language which is in india for the people of Maharashtra.Below is the list of all Rose Day Quotes In Marathi.សម្រាប់ភរិយា

ការកើនឡើងសម្រង់ក្នុងភាសាមារាធិទិវា

प्रेम तुझ्यासाठी काय वाटत आहे ते सांगण्यासाठी पुरेसे शब्द नाही आणि मला तुझी किती आवश्यकता आहे? एक जीवन तुम्हाला किती प्रेम करते हे सिद्ध करण्यास पुरेसे नाही शुभेच्छा व्हॅलेंटाईन डे

प्रेम जगातील सर्वात गैरसमजुती भावनांपैकी एक आहे, परंतु यामुळे मेंदूला दर आठवड्याला रक्तदाब वाढवण्यास कारणीभूत होते आणि डोळा प्रकाशमय होतो, हे शुद्ध आहे

जर तुम्ही तुमचे प्रेम व्यक्त केले तर आपण काहीही गमावणार नाही, पण जर तुम्ही परत धरला तर नक्कीच कमी होईल

प्रथम मला शब्द प्रेम अर्थ अर्थ समजला नाही, पण फक्त आपण माझ्या आयुष्यात आला तेव्हा आपण त्याचे मूल्य शिकवले

ការកើនឡើងសម្រង់ក្នុងភាសាមារាធិទិវា

ទទួលយក គំនិតសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យសង្សារសម្រាប់នាង

प्रेम मी तुझ्यासाठी विचारतो अंतहीन
विशाल विश्वासारखे,
तो दिवसेंदिवस तीव्रता दिवसांमध्ये वाढण्यास सुरू आहे
संपूर्ण त्याबद्दल विचार करा
या गुलाब दिवस म्हणून आपण चव
माझ्यासाठी प्रेम प्रत्येक भावना

गुलाब लाल आहेत
स्काय ब्लू आहेत
मी तुमच्यासाठी काय अनुभवतो ते चिरंतन व सत्य आहे.
आपल्यासाठी धन्यदिन रोज दिवस

Final Words About Rose Day Quotes In Marathi

If you need more ការកើនឡើងសម្រង់ក្នុងភាសាមារាធិទិវា you can tell in comments more quotes will be posted if you have any best quote post in comment i will post that quote in post

បន្ទាន់សម័យ: ខែមករា 21, 2018 — 2:31 ល្ងាច

ទុកឱ្យឆ្លើយតបមួយ

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភ. វាលដែលត្រូវការត្រូវបានសម្គាល់ * *

ទិវា​នៃ​ក្តី​ស្រឡាញ់ © 2018 ស្បែកព្រំដែន